Sidste nyt

08.04.2022

Der er blevet holdt konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelsen har fordelt posterne.

Formand Michael Hughes
Næstformand Jørgen Hornnæss
Kasserer Nina Anker Jørgensen
Junioransvarlig Jacob Schjøtt
Sponsorer Michael, Jørgen, OleBjørn
Banevedligehold Jørgen/OleBjørn
Skolekontakt Michael
Sekretær Ole Bjørn
Hjemmeside Nina
Facebook, sociale medier Jacob

Andre opgaver og holdkaptajner
Holdkaptajn herrehold Morten Wermer
Holdkaptajn juniorhold Jacob Schjøtt

08.04.2022

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 2. april 2022 og bestyrelsen består nu af

Michael Hughes
Ole Bjørn Larsen
Jacob Schjøtt
Jørgen Hornnæss
Nina Anker Jørgensen

Ole H. Larsen blev valgt som revisor.

Der blev afholdt generalforsamling lørdag d. 2. april se referat her

10.03.2022
For nuværende medlemmer vil der automatisk blive trukket kontingent mandag d. 11. april.
For nye medlemmer kan du først melde dig ind og betale efter tirsdag d. 29. marts, hvor den nye sæson starter.


10.03.2022
Klargøring af banerene vil foregå søndag d. 27 marts fra kl. 10.
Der afholdes generalforsamling lørdag d. 2. april kl. 10-12 i tennishuset.
Tennissportens Dag afholdes i år lørdag d. 30. april fra kl. 10-14 alle medlemmer er velkommen til at kigge forbi.

10.03.2022

Junior træning i sommersæsonen vil foregår onsdag og fredag

Juniorer i alderen fra 8 år til 12 år
Onsdag: fra 16-17, Jakob træner
Fredag fra 15-16, Jacob træner

Juniorer i alderen fra 12 år til 18 år
Onsdag fra 17-19, Jakob træner.
Fredag fra 16-17, Jacob træner.

 

Tidligere nyheder

01.12.2021

Nu også thuja hæk mellem tennisbaner og vej/parkeringsplads.

Sidste år fik vi støtte fra DIF og DGI's foreningspulje så vi kunne plante en thuja hæk mellem fodboldbanerne og tennisbanerne til beskyttelse mod vestenvinden.

Igen i år er det lykkedes os at få del i DIF og DGI’s foreningspulje, vi har fået tildelt 24.650 kr. Med disse penge og med stor hjælp fra Helsinge Hallerne har det været muligt at få plantet en thuja hæk på østsiden af tennisanlægget, dvs. mellem tennisbanerne og vejen/parkeringspladserne. Vi har således nu thuja hæk på de 3 sider af anlægget, mod syd, vest og øst. På nordsiden er der naturlig beplantning og en evt. fremtidig hæk afventer evt. anlæggelse af padel baner.

Thuja hækkene vil give mere læ og mindre støj på banerne. Mere læ giver mulighed for lettere spil, en længere sæson, men også for at mindske og billiggøre den daglige vedligeholdelse. Der flyver mindre grus af, læsejlene holder længere og behovet for vedligeholdelse af ståltrådshegn mindskes. Forventningen er at vi om nogle år helt kan undvære de kunstige grønne læsejl, de pynter ikke ligefrem og er heller ikke særligt miljørigtige.

Alt i alt en løsning der ikke alene gør tennisanlægget endnu mere attraktivt, men som også pynter på idræts området, hvor der dagligt færdes mange mennesker. En grøn og bæredygtig løsning helt i tidens ånd.

Du kan se billeder i Galleri under 2021 læhegn


15.05.2021

Demo Trans Ocean Sport - ny opstrengningsmaskine til klubben, lørdag d. 29. maj kl. 9-12
Klubben har fået en opstrengningsmaskine som vi stiller til fri afbenyttelse for klubbens medlemmer.
Trans Ocean Sport demonstrerer maskinen for de interesserede og og medbringer gerne nogle gode tilbud på aktuelle ketcher og andre nyttige redskaber.

Og så skal vi selvfølgelig også spille tennis.

Bag sponsorat til denne maskine står firma Component 2.0 A/S ejet af Janus som heldigvis også er medlem hos os. Janus vil gerne medvirke til at medlemmer skal have adgang til dykke ned i ketchernes tekniske finesse og eksperimenterer mere i hvad det kan betyde for dit spil.

Du kan allerede nu tilmelde under punktet Event


03.05.2021

Der er blevet holdt konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelsen har fordelt posterne.

Formand Michael Hughes
Næstformand Jørgen Hornnæss
Kasserer Nina Anker Jørgensen
Junioransvarlig Jacob Schjøtt
Sponsorer Michael, Jørgen, OleBjørn
Banevedligehold Jørgen/OleBjørn
Skolekontakt Michael
Sekretær Ole Bjørn
Hjemmeside Nina
Facebook, sociale medier Jacob, Anna-Helene

Andre opgaver og holdkaptajner
Klubhus Annette Larsen
Holdkaptajn herrehold Morten Wermer
Holdkaptajn juniorhold Jacob Schjøtt
Søndagstræf Nina

03.05.2025

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 25. april 2021 og bestyrelsen består nu af

Michael Hughes
Ole Bjørn Larsen
Jacob Schjøtt
Jørgen Hornnæss
Nina Anker Jørgensen

Anna-Helene Kirk blev valgt som suppleant
Ole H. Larsen blev valgt som revisor.

Nina, Ole Bjørn og Jacob var på valg og ønskede begge genvalg.

Referat fra generalforsamling kan ses her

05.04.2021
Den årlige generalforsamling afholdes i år søndag d, 25. april kl. 10-12, klubben vil sørge for en kop kaffe og en bid brød.
Pga. Corona restriktioner vil der i år være tilmelding til generalforsamlingen, du kan tilmelde dig under punktet Event eller sende 
en mail til info@helsinge-tennisklub.dk

05.04.2021
Klubben og Helsingehallerne har med stor kraftanstrengelse gjort grusbanerne klar til en herlig lang sommersæson. Aldrig tidligere er vi lykkedes med at være klar så tidligt på året.
Det er endnu meget tidligt og banerne er derfor skrøbelige i forhold til evt nattefrost og for meget nedbør.
Til de heldige der finder vej til gruset, vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt altid – og særligt i denne tidlige fase – at man er omhyggelig med at rette evt. huller og ujævnheder op samt selvfølgelig fejer helt til kanten både i siden og bag baglinjen efter spil.
Såfremt vi rammes af betydende nattefrost eller nedbør kan vi blive nødt til at lukke af for reservationer nogle dage indtil vi har rettet op på skaderne.

05.04.2021
For nuværende medlemmer vil der automatisk blive trukket kontingent fredag d. 16. april.
I år er aldersgrænsen flyttet fra 21 år til 24 år for kontingent vedr. juniorer og unge.
For nye medlemmer kan du først melde dig ind og betale efter tirsdag d. 6. april, hvor den nye sæson starter.


Tennissportens Dag afholdes i år lørdag d. 8. maj fra kl. 10-14 alle medlemmer er velkommen til at kigge forbi.

05.04.2021

Junior træning i sommersæsonen vil foregår onsdag og fredag

Juniorer i alderen fra 8 år til 12 år
Onsdag: fra 16-17, Jakob træner
Fredag fra 15-16, Jacob træner

Juniorer i alderen fra 12 år til 18 år
Onsdag fra 17-19, Jakob træner.
Fredag fra 16-17, Jacob træner.

19.11.2020
Helsinge Tennisklub har fået 28000 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen har klubben i samarbejde med Helsinge Hallerne fået plantet en ca. 100 meter lang thuja hæk som fremtidig beskyttelse mod vestenvinden.

Læhegnet vil give mere læ på banerne og dermed mulighed for flere spilletimer og længere sæson, hvilket bidrager til at gøre hele tennisanlægget endnu mere attraktivt. Herudover mindskes den daglige vedligeholdelse da gruset bliver liggende længere tid, læskærmene holder længere og de kan med tiden helt undværes mod vest, hvorefter der heller ikke bliver behov for den tilbagevendende vedligeholdelse af ståltrådshegn.

Endeligt vil det pynte på idrætsområdet hvor der dagligt færdes mange mennesker, en grøn og bæredygtig løsning helt i tidens ånd.

Du kan se billeder i Galleri under 2020 Læhegn


30.06.2020

Med lidt forsinkelse fik vi endelig afholdt vores generalforsamling d. 28. juni 2020 og bestyrelsen består nu af 
Michael Hughes
Ole Bjørn Larsen
Jacob Schjøtt
Jørgen Hornnæss
Nina Anker Jørgensen

Ole H. Larsen blev valgt som revisor.
Michael og Jørgen var på valg og ønskede begge genvalg.

Referat fra generalforsamling kan ses her
Formandsberetning læs her
 
04.07.2020
Der er blevet holdt konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelsen har fordelt posterne.

Formand Michael Hughes
Næstformand
Jørgen Hornnæss

Kasserer Nina Anker Jørgensen
Sekretær O
le Bjørn Larsen
Junioransvarlig Jacob Schjøtt

Sponsorer Michael Hughes/
Jørgen Hornnæss

Hjemmeside Nina Anker Jørgensen

Banevedligehold Jørgen Hornnæss
Skolekontakt Michael Hughes
Facebook og sociale medier Jacob Schjøtt

Revisor Ole H. Larsen

30.06.2020
DGI har afholdt Klar, Parat - Tennisstart med Nordstjerneskolens 5. og 7. klasser tirsdag d. 9/6 og 23/6.

23.04.2020

Kunststofbanerne åbne for privat reservation. Klubben må ikke arrangerer aktiviteter eller fælles træning. Dette gælder foreløbig indtil d. 10/5 og jeg skal derfor opfordre jer til at booke de baner I ønsker i det omfang de er tilgængelige. Dette forgår for os alle på helt almindelige (Corona)vilkår.

Desværre er grusbanerne er endnu ikke åbnet, hvilket skyldes at baneklargøring er trukket ud. Vi håber, at de er klar d. 4/5.

23.04.2020
Vi forventer at juniortræning kan starte onsdag d. 6/5.

23.04.2020

Der er stadig indtil d. 10/5 stilstand i forhold til at sætte en dato for vores Generalforsamling. Bestyrelsen overvejer som alternativ at erstatte GF med elektronisk formandsberetning, budget- og regnskabsaflæggelse hvilket vi har observeret er blevet almindelig praksis mange steder. Har du allerede indvindinger herimod respekterer vi om muligt dette ligesom vi gerne vil forsøge at behandle eventuelle medlems forslag. Del gerne din holdning med bestyrelsen så vi kan tage det med i vores betragtninger.

13.04.2020
Den seneste udmelding fra DIF og DGI er kommet her d. 13. april, desværre fastholdes anbefalingen om at holde både indendørs- og udendørsidrætter lukket lidt endnu.

DIF og DGI har henover påsken været i kontakt med Kulturministeriet og Sundhedsministeriet om, hvordan man kan benytte de udendørs idrætsanlæg på en forsvarlig måde inden for de eksisterende regler i foreningsregi.

I Dansk Tennis Forbund havde vi håbet, at det havde udmøntet sig i, at vi nu kunne anbefale brugen af udendørs tennis- og padelbaner. Men Dansk Tennis Forbund støtter op om DIF og DGI’s anbefaling og opfordrer alle klubber til at vente lidt endnu, inden der spilles på landets baner.

Vi må desværre være lidt tålmodige endnu. Den gode nyhed er at vi i samarbejde er i fuld gang med at klargøre grusbanerne til sæsonen.

På baggrund af regeringens tiltag i kampen mod coronavirus har vi i Helsinge Tennisklub besluttet, at indendørssæsonen er slut for i år.

Da det er svært at forudsige udviklingen af coronavirusen har vi indtil videre udskudt den årlige generalforsamling. 

Det er usikkert hvornår vi starter udendørs sæsonen. 


16.03.2020

Junior træning til sommer vil foregår mandage og onsdage
Juniorer i alderen fra 8 år til 12 år
Onsdag: fra 16-17, Jakob træner
Fredag fra 15-16, Jacob træner

Juniorer i alderen fra 12 år til 18 år
Onsdag fra 17-19, Jakob træner.
Fredag fra 16-17, Jacob træner.
 
16.03.2020
For nuværende medlemmer vil der automatisk blive trukket kontingent torsdag d. 16. april.
For nye medlemmer kan du først melde dig ind og betale efter fredag d. 3. april, hvor den nye sæson starter.


26.11.2019
Tennisrejser med DGI forår 2020
DGI udbyder i lighed med tidligere år en række tennisrejser til Tyrkiet. Der er flere at vælge mellem og gode muligheder for at få en kick-start på sæsonen i sydens sol.
Læs mere på DGI’s 
hjemmeside
26.11.2019
Den Store Klubundersøgelse – Tennis
Hvad er vigtigt for dig?
Brug 5 min på at besvare DGI’s spørgeskema som er tilrettelagt med henblik på at gøre klubberne klogere på vores medlemmer. DGI indsamler medlemmernes besvarelser, som vi kan bruge til at tilrettelægge klubbens arbejde bedst muligt for dig. (Tennis er jo noget vi giver hinanden).

Tilgå spørgeskemaet her: https://da.surveymonkey.com/r/tennisevaluering

26.11.2019
Padel til alle i Gribskov tennisklubber

Tisvilde Tennis er som første klub i Gribskov lykkedes med at etablere en Padel bane. Sporten har jo hurtigt opnået ekstrem popularitet og flere af os har allerede været oppe og prøve. Vi kan varmt anbefale spillet. Fra Ilse (formanden i Tisvilde) har vi modtaget denne gæstfrie invitation.
Hjertelig velkommen til alle tennisspillere i Gribskov kommune. I tilbydes 1/2 pris på pay and play (dvs 100,-/t i alt) på padelbanen i Tisvilde Tennisklub, Godhavnsvej 3. Tilbuddet gælder frem til 1/5/20. Velkommen til masser af skønne timer. Der er omklædningsrum og lys på banen så der kan spilles ml 8-22.
Regler hænger på tavle ved banen. Velkommen til! Mange hilsner Tisvilde Tennis
Hvis du vil prøve, kan du kontakte Ellen på sms 24 25 14 53. Fortæl at du er medlem af Helsinge Tennisklub, så booker hun banen til jer og oplyser MobilePay nr samt koden til skabet, hvor I kan låne op til 4 bat og bolde.

18.12.2019
Nytårsturnering - Gilleleje Open Skumbold - Søndag d. 12. januar 2020 kl. 9.00
Alle spillere over 12 år er velkommen.
Ved ankomsten deles spillerne ind i makkerpar ved lodtrækning, og herefter spiller man på tid.
Tilmelding og betaling af kr. 50 senest onsdag den 8. januar. Vi skal som gæster fra Helsinge Tennis bruge
netbank Reg.nr. 6490 Kontonr.: 202 1894. Husk at anføre klub og navn.

Se program og invitation her
 
26.11.2019
Julearrangement søndag 15/12 kl. 9-12
Vi arbejder på at invitere til skumstævne sammen med vores Juniorer i Helsinge Hallerne. Skumtennis er et af mange formater hvor man kan spille socialt og på tværs af generationer og niveau. Vi tænker at lave et hyggeligt turnerings format og benytte formiddagen til at ønske hinanden glædelig jul.
Alle er velkommen, også mor, far og søskende. Du kan ved tilmeldingen i kommentar feltet angive hvor mange I kommer.
I kan tilmelde jer her

26.09.2019

Det årlige kontingent for juniorer er pr. 26. september sat ned til 200 kr., som dækker vintersæsonen.

26.09.2019

Vinterklargøring af grusbanerne bliver lørdag d. 26. oktober kl. 9.00

23.09.2019

Juniortræningen starter indendørs i Helsinge Hallerne - Hal 1 fredag d. 27. september kl. 16-19.
Der vil være den samme holdinddeling, som i sommers.

23.09.2019
Helsinge Tennisklub stillede til turneringen lørdag d. 7 september i HRT, Hørsholm Rungsted med 4 juniorer. Elias, Anton, Isabella og Oscar.
Elias kom med og kunne ikke stille til start da han var syg.
Anton vandt en kamp og tabte 4 tætte kampe. Isabella og Oscar blev hver især vindere i deres puljer.
Tennisklubben ønsker jer TILLYKKE med det fine resultat.
11.07.2019
Årets klubturnering afholdes lørdag d. 24 august kl. 10-14. Der er allerede åbnet for tilmelding se her

11.07.2019

Vi har på bestyrelsesmøde d. 10/7 besluttet at sætte Førstegangs medlems kontingentet ned til 475 kr for resten af sommer sæsonen.

06.07.2019

Helsingør Tennisklub inviterer sammen med Dansk Tennis Forbund til Motionist Doubletræf for damer og herrer tirsdag den 3. september kl. 17:30 – 20:30. Og vi vil hjertens gerne byde jeres medlemmer indenfor til en god aften med god tennis og hyggeligt samvær på tværs af vores klubber.

Kom og få 2-3 timers god motion på tennisbanen og ikke mindst hyggeligt samvær med andre tennisentusiaster. Der trækkes lod om makkere og modstandere ved fremmøde.

Der er en egenbetaling på 100 kr. som inkluderer forplejning. Så I skal blot møde op og medbringe eget tennisudstyr!

Hvis I gerne vil deltage, så skal I bruge følgende link: https://www.tilmeld.dk/DoubletraefHelsingoer og på denne side klikke på ’Tilmelding’ (i venstre side). Herefter følges instruktionerne på skærmen.

06.07.2019

Desværre er TennisCamp i Helsinge i uge 30 blevet aflyst, da der ikke var nok tilmeldte.

06.07.2019
Vi har besluttet at lukke for Familietennis, da der ikke er nok familier der er interesserede i at spille.

29.05.2
019
Tirsdag d. 28 maj afholdte hjerteforeningen et Giv Liv kursus i Helsinge tennisklub. Vi var 10 medlemmer der deltog, som alle er blevet meget klogere omkring hjertemassage og hvordan vi bruger en hjertestarter.
 
17.05.2019
Frivillige hjælpere søges til Musik i Lejet
Nu nærmer tiden sig hastigt og vi vil gerne være med igen i år, har du ikke været med før skal dette da afprøve. Vores opgaver bliver p-pladsen ved Godhavn station i uge 29 fra mandag til søndag kl. 8.00-20.00. Vi har også rundkørslen helt nede ved festivalen fra mandag til onsdag kl.8.00-20.00 fra torsdag til lørdag kl.8.00-00.00 og søndag fra kl.8.00-20.00.
Skriv eller ring til Jørgen hurtigst muligt om hvad der kan passe dig bedst, du skal have 16 timer i alt for at få adgang til festivalen.
Jørgen Hornnæss mobil 61798111 eller mail jh@hornnaess.dk

09.05.2
019
Vi planlægger at holde årets klubturnering lørdag d. 24 august med backup d. 31 august i tilfælde af dårligt vejr.
  
03.05.2019
Der er blevet holdt konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelsen har fordelt posterne.

Formand Michael Hughes
Næstformand 
Jørgen Hornnæss

Kasserer Nina Anker Jørgensen
Sekretær O
le Bjørn Larsen
Junioransvarlig Jacob Schjøtt

Sponsorer Michael Hughes/
Jørgen Hornnæss

Hjemmeside Nina Anker Jørgensen

Banevedligehold Jørgen Hornnæss
Skolekontakt Michael Hughes

Revisor Ole H. Larsen
 
29.04.2019 
Der blev afholdt generalforsamling og bestyrelsen består nu af
Michael Hughes
Ole Bjørn Larsen
Jacob Schjøtt
Jørgen Hornnæss
Nina Anker Jørgensen

Ole H. Larsen blev valgt som ny revisor.
Maria og Thomas havde valgt at trække sig. Vi siger tak for deres arbejde i bestyrelsen.
Maria fortsætter med at være ansvarlig for søndagstræf.
 
24.04.2019
Giv Liv kursus - tirsdag d. 28 maj kl. 17:15
Hjerteforeningen har tilbudt at afholde et Giv Liv kursus i Helsinge tennisklub tirsdag d. 28. maj kl.17:15. Vi starter med kursus kl. 17:15 og bagefter er der mulighed for at spille tennis på alle 5 baner. Vi har oprettet en Event, hvor du kan tilmelde dig kurset.

Kim Lykke foredrag - mandag d. 20 maj kl. 18:00-20:30

I Gilleleje tennis gør man virkelig noget for at at gøre tennislivet lettere for medlemmerne.

Helsinge Tennis er heldigvis – sammen med flere andre naboklubber - inviteret med til værdifuldt foredrag om skadesforebyggelse med Kim Lykke som er kliniker i sportsfysioterapi og forbundstræner under Dansk Tennis Forbund.

Det er mandag d. 20 maj kl 18:00 og koster bare 75 kr. 

Tilmeldingsfrist er d. 12. maj.


Se hele invitationen her, eller tilmeld dig direkte via DGI på http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201918809001

19.04.2019
Den nye sæson er nu startet og der er kørt kontingenttræk d. 16. april.
Hvis du ikke er blevet trukket så kontakt klubbens kasserer Michael Hughes.
Alle medlemmer kan tilmelde sig træning under punktet Træning.
 
03.04.2019

Jacob Schjøtt tilslutter sig gruppen af klubtrænere så der nu er 3 trænere som kan supplerer hinanden. Det giver os mulighed for at sætte nogle gode træningspakker for både Junior og Senior træning. Jacob samarbejder med Frederikke om onsdags træningen samt ekstra træning om søndagen til familietennis. 
 
03.04.2019
Klubben ønsker at fastholde – eller vende tilbage til om man vil - familietennis søndag formiddag. Med Jacob på holdet kan vi afsætte flere ressourcer i forsøget på at få denne aktivet til at blive en levende tennisformiddag for tennisfamilierne.
For at øge dynamikken vil vi bl.a. forsøge os med at inviterer junior holdene indenfor til en gang ’ekstra’ træning og forhøre os i naboklubberne om mulige samarbejder.

01.04.2019

Den nye sæson er nu blevet aktiveret. 
Det betyder, at nye medlemmer kan melde sig ind, betale og evt. tilmelde sig træning under punktet Træning.
For nuværende medlemmer kan du først tilmelde dig træning, når dit kontingent er trukket d. 16. april.

 
I år har hallerne for alvor stillet op til hjælp. Under sloganet ”Lad 2019 blive den bedste Tennis-sæson” har hallerne investeret et større beløb i en maskinpark som er specialiseret tennisbaner. Ole-Bjørn har med assistance fra frivillige allerede gennemført de nødvendige præpareringer. I ugerne 15+16 kommer hallerne til at køre på med afretning og genoprettelse af vores skønne grus anlæg. Linjerne bliver en ny type nedsænket i det nye gruslag så vi slippe for at hænge fast i løsrevne ender. Det blir’ great …

For klubben betyder det udsigten til tennis på de bedste baner i mange år foruden at vi endelig slipper for den tungeste del af baneklargøringen.

20.03.2019
DGI afholder ketcherdage i Helsinge Tennisklub tirsdag d. 14 og 28 maj kl. 9-13:45. Alle 5 baner vil være reserveret.

20.03.2019
Helsinge Tennisklub har fået lavet et nyt logo
 
 

 
20.03.2019
Der vil igen i år være mulig for træning for både nybegyndere og øvede motionister/seniorer om mandagen kl. 18-20:30 med Frederikke Karst.

20.03.2019

Junior træning til sommer vil foregår mandage og onsdage 
Juniorer i alderen fra 8 år til 12 år
Mandag fra 16-17, Frederikke og Isabella træner
Onsdag: fra 16-17, Frederikke og Jakob træner

Juniorer i alderen fra 12 år til 18 år
Mandag fra 17-18, Frederikke træner.
Onsdag fra 17-19, Frederikke og Jakob træner.

 
19.02.2019
Du kan nu tilmelde dig JuniorCamp på tenniscamp.dk.
Du kan også følge TennisCamp på Facebook
 
17.02.2019
For nuværende medlemmer vil der automatisk blive trukket kontingent tirsdag d. 16. april.
For nye medlemmer kan du først melde dig ind og betale efter mandag d. 1. april, hvor den nye sæson starter.

Klargøring af tennisbanerne lørdag d. 13. april og søndag d. 14. april med backup lørdag d. 27. april.
Generalforsamling afholdes søndag d. 28. april kl. 10.
Tennissportens dag afholdes lørdag d. 4. maj kl. 10-13.

JuniorCamp holdes i uge 30, du kan læse mere på tenniscamp.dk.
 
Hjerteforeningen har tilbudt at afholde et Giv Liv kursus i Helsinge tennisklub tirsdag d.28. maj kl.17:15, der vil komme mere information senere. 
  
26.09.2018
I Gribskov Kommune er der sat en pulje af til idrætspas, formålet med puljen er:
At give idrætspas til børn og unge af forældre, som ikke har ressourcer til, at børnene/de unge kan dyrke idræt i forenings regi.
Der kan søges tilskud til kontingent - og til rekvisitter. Beløbsgrænserne er stadig max. 1.000 kr. i tilskud til kontingent og max 400 kr. til rekvisitter.
Det er idrætsforeningerne, der indsender ansøgninger og får pengene udbetalt, derfor hvis det er relevant for dig, så send en mail til kassereren for klubben.


01.09.2018
Helsinge Tennisklub har i år søgt penge fra Musik i Lejets overskudsdeling 2017/18 og vi har fået tildelt 10.000 kr.

01.08.2018
Vi har nedsat medlems kontingenterne til ca. 1/2 pris.
Juniorer            475 kr ==> 250 kr
Seniorer          1000 kr ==> 500 kr

Pensionister      600 kr ==> 300 kr
Familietennis    750 kr ==> 375 kr
Førstegangsmedlemmer 600 kr ==> 300 kr

23.07.2018
Vi har nu fået aftalerne om de 2 nye trænere på plads til efter sommerferien
Frederikke Karst vil stå for junior træningen om mandagen kl. 16-18.
Ricard Wagi vil stå for junior træningen om onsdagen kl. 16-18 og motionist træning kl. 18-20.30.

15.06.2018
Nu nærmer sommerferien sig og de sidste trænings tidspunkter inden sommerferien er:
- juniortræning onsdag d. 27 juni
- motionisttræning onsdag d. 27 juni
- familietræning søndag d. 24 juni.

15.06.2018
Eventen med Trans Ocean sport og herreholdet er desværre blevet aflyst, da der er for få tilmeldte.

04.06.2018
Lørdag d. 16 juni inviterer 

Trans Ocean sport og Helsinge Tennis dig til en formiddag med herreholdet. 


Klubbens herrehold, bruger én af vores trænings lørdage til at byde klubbens andre medlemmer ind på anlægget for at spille med os. Vi deler anlægget op med lige dele holdspillere og fylder op med motionister efter lodtrækning.


Foruden vores eget glimrende tennisniveau, har vi bedt Trans Ocean sport sammensætte nogle gode tilbud som de har med på dagen sammen med en elektronisk servemåler som vi stille på en af banerne.


Tilmelding er nødvendig. Af hensyn til Trans Ocean Sports planlægning skal vi have din tilmeld. Ved utilstrækkelig tilmelding, må vi forbeholde os ret til at ændre i programmet. Gå direkte til tilmelding her


30.05.2018
Mandag d. 28 maj afholdte vi HEAD Motionist events, desværre kom der ingen nye spillere. 
Men dem der mødte op havde en rigtig god aften med masser af god træning og efterfølgende pølser på grillen.

14.05.2018
Mandag d. 28 maj afholder Dansk Tennis Forbund og Sjællands Tennis Union en Motionist events i Helsinge Tennisklub.
Eventet henvender sig til alle klubbens medlemmer samt nye voksne og børn
Planen er følgende:
Kl. 17.00-18.15 – for nye voksne, nye børn og børn der allerede spiller, ingen tilmelding
Kl. 18.15-20.30 – for medlemmer og andre tennisspillere

01.05.2018
Bestyrelsen har besluttet, at der kun reserveres 2 grusbaner til åben klubaften. Hvis der bliver behov for det reserveres bane 4 og/eller bane 5 også.

01.05.2018
Der er blevet holdt konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelsen har fordelt posterne.
Vi byder Michael Hughes velkommen i formands stolen. Med hans store entusiasme for tennis skal det nok blive rigtig godt. 
Erling Petersen har valgt at forlade bestyrelsen og Thomas Jørgensen indtræder i stedet for.
Formand              Michael Hughes
Næstformand      Ole Bjørn Larsen
Kasserer              Michael Hughes
Sponsorer            Michael Hughes
Sekretær             O
le Bjørn Larsen
Hjemmeside        Ole 
<