Pensionister i sommer sæsonen

 
Vi vil gerne opfordre de nuværende spillere til at tage en ven eller ægtefælle med for at opleve
vores hyggelige samvær på banerne, ikke at forglemme efterfølgende kaffebord med hyggelig atmosfære.

Der spilles mandag og onsdag fra 9 – 12.

Med sportslig hilsen
Kurt