Nyheder
01.05.2018
Bestyrelsen har besluttet, at der kun reserveres 2 grusbaner til åben klubaften. Hvis der bliver behov for det reserveres bane 4 og/eller bane 5 også.

01.05.2018
Der er blevet holdt konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelsen har fordelt posterne.
Vi byder Michael Hughes velkommen i formands stolen. Med hans store entusiasme for tennis skal det nok blive rigtig godt.
Erling Petersen har valgt at forlade bestyrelsen og Thomas Jørgensen indtræder i stedet for.
Formand              Michael Hughes
Næstformand      Ole Bjørn Larsen
Kasserer              Michael Hughes
Sponsorer            Michael Hughes
Sekretær             O
le Bjørn Larsen
Hjemmeside        Ole 
Bjørn Larsen
Banevedligehold  Ole Bjørn Larsen
Skolekontakt        Michael Hughes
Trænerhuset        Jørgen Hornæss  
 

22.04.2018
Der blev afholdt generalforsamling og bestyrelsen består nu af 
Michael Hughes
Ole Bjørn Larsen
Maria Glahn Aagaard
Jørgen Hornæss
Erling Petersen 

Den hidtidige formand Ole H. Larsen har valgt at trække sig efter 25 år i bestyrelsen. Klubben siger tak for hans store indsats.


03.04.2018
For nuværende medlemmer vil der automatisk blive trukket kontingent mandag d. 16. april.
For nye medlemmer kan du først melde dig ind og betale efter onsdag d. 4. april, hvor den nye sæson starter.
Generalforsamling afholdes d. 22/4-2018 kl. 10.
Tennissportens dag afholdes d. 5/5-2018 kl. 10-14.

03.04.2018
DTF udbyder i samarbejde med bl.a. SLTU, fuldtidstrænere til medlemsklubberne under navnet Trænerhuset.
Helsinge Tennis har indgået en aftale for sæsonen 2018/19 med det klare sigte at tilbyde bedst mulig træning til klubbens medlemmer.
Vi kommer også til at nyde godt af Trænerhuset’s professionelle evne til at tilrettelægge turnering og stævner som passer til juniorernes niveau.


03.04.2018
Helsinge Tennisklub har I år fundet sammen med Frederiksværk tennisklub om at samle et hold i Juniorrækken U14 Kategori B. Det vil give ’stævneparate’ juniorer et puf mod videre udvikling til gavn ikke mindst for sig selv og sammenholdet, foruden de nye juniorer som klubben bør kunne tiltrække.
U14 er kønsneutrale hold med 4 spillere. Kampene afvikles søndage og vi kan forve
nte 4-6 kampe over sommersæsonen.

03.04.2018
I uge 32 d. 6-9 august vil der være mulighed for at deltage i træningslejr i Helsinge arrangeret af TennisCamp

03.04.2018
De seneste år har vi været frivillige ved musik i lejet. Det giver på mange måder nogle mindeværdige oplevelser som skaber god grobund for social samvær på tværs af klubrankerne og tillige indbringe klubben et klækkeligt økonomisk tilskud.

Vi håber du vil være med os igen i år og være med til at skabe en levende klub med både spillemæssige og sociale relationer. Det gælder jo om at være mange – så bliver oplevelsen større, tilskuddet højere og efterfølgende tilbud bedre.


06.03.2018
På bestyrelsesmødet d. 6/3-2018 blev det besluttet af hæve alle kontingenter med 100 kr.
Kontingenter for sæsonen 2018/2019 vil blive
Juniorer         475 kr
Ungsenior -  udgår
Seniorer       1000 kr
Pensionister   600 kr
Familietennis 750 kr
Førstegangs medlemsskab 600 kr

Samtidig ændres aldersgrænsen for juniorer, som nu bliver til og med 21 år.
Det blev besluttet at indføre betaling for juniortræning.

6.02.2018
Pernille Kromann er udtrådt af bestyrelsen pga. travlhed med byrådsarbejde.
Jørgen Hornæss er indtrådt i stedet for.

07.06.2017
Hjemmesiden er omlagt til et nyt og mere mobilvenligt design.
En lille vejledning til den nye hjemmeside
, Log på med dit brugernavn og password
, Gå til Forside
, Brugermenu kommer frem når du er logget på. Her kan du se/rette profiloplysninger, se mine tilmeldinger og lave Log Ud
, Opret ny profil for nye medlemmer